Sháníte odpovědného zástupce (garanta) pro agenturu práce?

Kdo je odpovědný zástupce:

Odpovědný zástupce je zaměstnanec agentury práce (právnické osoby), který splňuje odbornostní předpoklady (odbornou způsobilost) pro výkon zprostředkování zaměstnání, a to dosaženou praxí a stupněm vzdělání. Zatímco občan zakládající agenturu práce (jakožto fyzickou osobu) musí splňovat podmínky odborné způsobilosti přímo osobně, právnická osoba tyto předpoklady splňuje prostřednictvím odpovědného zástupce, kterého zaměstnává.

Dle § 60 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je povinné, aby byl odpovědný zástupce agentury práce v pracovním poměru, a to pouze u jedné agentury práce. Zaměstnán může být na zkrácený nebo plný úvazek – při zkráceném úvazku alespoň na 20 hodin týdně, tzn. minimální úvazek je poloviční.

Co musí splňovat odpovědný zástupce:

Každý odpovědný zástupce agentury práce musí splňovat tyto zákonem stanovené požadavky:

  • Pětiletou odbornou praxi, má-li úplné střední vzdělání, nebo dvouletou odbornou praxi, má-li vysokoškolské vzdělání. Žádá-li agentura práce o povolení ke zprostředkování zaměstnání v jakémkoliv oboru, musí být odborná praxe garanta v oblasti zprostředkování zaměstnání z Úřadu práce ČR nebo z agentury práce. Žádá-li agentura práce o povolení ke zprostředkování zaměstnání ve vybraných oborech, musí mít garant odbornou praxi v každém z vyjmenovaných oborů (v tom případě samozřejmě nemusí být praxe z Úřadu práce ČR ani z agentury práce).
  • Bezúhonnost.
  • Bydliště na území České republiky.

Pokud zakládáte agenturu práce a nemáte s tím žádné zkušenosti, podívejte se na informace na tomto webu v části Jak založit agenturu práce. Nebo se obraťte například na společnost CHAMR & PARTNERS s.r.o., která má v tomto směru mnohaleté zkušenosti. Může Vám ušetřit spoustu času tím, že se vyvarujete chyb a omylů (samozřejmě to není zdarma). Najde Vám odpovědného zástupce. Nebo Vám prodá už existující agenturu práce (včetně odpovědného zástupce), což je nejrychlejší. Ale i jen návštěva webu této společnosti je informačně přínosná.